• Polityka Prywatności

Definicje użyte z niniejszej Polityce prywatności:

Operator serwisu: LUXCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres operatora serwisuul. Ks. Krzysztofa Wilskiego-Ciborowicza 36-44, 21-500 Biała Podlaska

Serwis: www.luxcoins.pl

 1. Operator serwisu informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) jest administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie i przesłanie formularzy kontaktowych, formularzy zakupu, formularzy sprzedaży, korzystanie z czatu on-line i innych.
 2. Dane te będą przetwarzane przez Operatora serwisu w celu nawiązania kontaktu, realizacji transakcji sprzedaży lub zakupu, lub odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie. Dane przetwarzane będą w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji ww. celów.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Operator serwisu zapewnia użytkownikom możliwość zmiany, poprawienia lub usunięcia danych osobowych poprzez wysłanie listu poleconego na Adres operatora serwisu.
 5. Podanie danych jest dobrowolne.
 6. Operator serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w przekazanych przez użytkownika danych i informacjach oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania Serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 7. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane przez Operatora serwisu wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa.
 8. Operator serwisu przywiązuje ogromną wagę do zachowania i poszanowania prywatności swoich klientów oraz wszystkich korzystających z Serwisu.
 9. Operator serwisu spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 10. Operator serwisu zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych przez Pana/Panią danych.
 11. Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Operatora serwisu informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.
 12. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 121).
 13. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej „Polityce prywatności”. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.
 • Dodaj opinię
 • Wyraź swoją opinię o serwisie

  Ten formularz nie zbiera żadnych danych identyfikujących Cię lub Twoje urządzenie końcowe (komputer, tablet, smartfon itp).
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • Wsparcie

Jeśli masz pytania, potrzebujesz wsparcia przy transakcji, lub chcesz porozmawiać na inny temat związany z naszymi usługami, skorzystaj z czatu znajdującego się w prawym dolnym rogu.